Vocabulary Scholar

Mobilní aplikace pro výuku anglických slovíček

Zadání

Cílem práce je vytvoření mobilní aplikace pro Android a webové aplikace, která by vhodným způsobem umožňovala výuku anglických slovíček.

Aplikace by měla mít tyto funkce:

  • synchronizovat data mezi mobilní a webovou aplikací
    vyřešeno pomocí Google Drive
  • překladový slovník
    vyřešeno pomocí externí služby Oxford Dictionaries (poskytuje definice slovíček v angličtině), v případě že není dostupná (vyčerpání kvóty zdarma) čerpá se z Wordnet, Princeton University. Databázi Wordnet je v mobilní aplikaci možné stáhnout a mít tak definice dostupné i offline. A pro překlad slovíček je použit Microsoft Azure Translator (jednoduchý překlad z en do jazyka uživatele, podporuje 63 jazyků, nicméně překlad do cz není příliš kvalitní - např. 'school' se překládá jako 'školy' nebo 'bull' se nepřeloží vůbec). Jedinou alternativu vidím v Google Translate, ale ten jsem zavrhnul protože vůbec nenabízí verzi zdarma.
  • vhodnými metodami procvičovat uložená slovíčka a fráze
    v aplikaci je možné vytvořit si lekci, kde se prochází vybraná slovíčka. Na základě obrázku nebo mluveného slova má uživatel napsat o které slovíčko se jedná, případně jej doplnit do fráze. Na místo psané odpovědi je možné zvolit vlastní vyhodnococání, kde si uživatel sám rozhodne, zda by odpověděl správně nebo ne.

Aplikace by měla být zveřejněna v obchodě Google Play
pulikováno - Google Play

Aplikace

Mobilní aplikace

Webová aplikace

Server

jednoduché REST API, přes které se získávají data z Oxford Dictionaries, Wordnet, Microsoft Azure a také se tam logují případné chyby z aplikací, které se zaznamenávají do databáze

Ukázková data k importu